Slovenský yoyo kráľ 2013

 

Slovenský yoyo kráľ 2013

Základná myšlienka súťaže o Slovenského yoyo  kráľa (ďalej len SYK) je propagácia yoyovania a podporovanie kvalitných súťaží a spájanie yoyerov zo všetkých kútov Slovenska. SYK sa skladá z viacerých yoyo súťaží, ktoré sa konajú na území Slovenska a riadia sa oficiálnymi pravidlami súťaží SYA. Zoznam súťaží zaradených do SYPu sa v priebehu roku môže adných zmenách budú aktívni členovia informovaní vopred.

Kto sa môže zúčastniť a kto sa stáva yoyo kráľom?
Body za jednotlivé súťaže sa pripisujú len aktívnym členom SYA. Víťazom SYK sa môže stať len aktívny člen SYA, ktorý na jeden rok získáva putovnú yoyo korunu. Koruny sú dve, prvá pre kategóriu 1A-pro a druhá pre kategóriu X. Vždy ku konci roku, na poslednej súťaži SYKu, prebehne slávnostné vyhlásenie, odovzdanie cien a Kráľovských korún.
Každý kto vyhrá aspoň jednu zo súťaží v kategóriach 1A-pro alebo X zahrnutú do SYKu je automaticky nasadený do finále SYN daného roku. Celkový víťaz SYKu v 1A a v X je automaticky kvalifikovaný do finále Slovenských yoyo majstrovstiev (SYN) roku nasledujúceho.

Bodovanie
1. miesto – 12 bodov
2. miesto – 10 bodov
3. miesto – 8 bodov
4. miesto – 7 bodov
5. miesto – 6 bodov
6. miesto – 5 bodov
7. miesto – 4 body
8. miesto – 3 body
9. miesto – 2 body
10. miesto – 1 bod

Súťaže zaradené do SYK pre rok 2013:

NYYC (Novoročný yoyo contest – Bratislava)
MAZAK (Majstrovstva západného Slovenska – Nitra)
SYYC (Summer yoyo contest – Bratislava)
SYN (Slovenské yoyo majstrovstvá – Bratislava)
ZYYC (Zimný yoyo contest – Bratisalava)

Priebežné výsledky

obrázok sa po kliknútí naň zobrazí väčší