súťaže

Slovenská yoyo asociácia stojí za najhlavnejšími yoyo súťažiami na Slovensku, organizuje Slovenské yoyo majstrovstvá a Slovenský yoyo pohár a taktiež pomáha s organizáciou a aj materiálne iným yoyo súťažiam. Preto ak máte nápad na kvalitnú yoyo súťaž alebo akciu, stretnutie no proste čokoľvek v čom by sme vás mohli podporiť a poradiť, neváhajte nás kontaktovať na email info@sya.stringy.sk