kto sme

Slovenská yoyo asociácia bola založená v roku 2012 yoyermi, ako odpoveď na stále stúpajúci počet yoyerov/iek  na Slovensku. Primárnymi cieľmi Slovenskej yoyo asociácie je zvyšovať povedomie o modernom yoyovaní na Slovensku, organizovať alebo sa podieľať na organizovaní yoyo súťaží a združovať yoyerov/ky v rámci celého Slovenska.

Slovenská yoyo asociácia každoročne organizuje súťaž o Slovenského yoyo kráľa (SYK) a Slovenské yoyo majstrovstvá (SYN). Víťaz Slovenských yoyo majstrovstiev sa kvalifikuje priamo do finále Európskych majstrovstiev a Svetových majstrovstiev.

Sme yoyermi telom i dušou.

Ďakujeme vám za podporu.

Zakladajúci členovia:
Peter Kišoň – predseda asociácie
Matej Gajdoš – podpredseda asociácie
Martin Procházska – podpredseda asociácie