výhody aktívneho člena

Aké výhody aktívne členstvo v SYA prináša?

1. Zľavy na súťažiach usporiadaných SYA
2. Zľavy na tričká a ďalšie predmety, ktoré SYA ponúka
3. Podpora členov na seshnách (stretnutiach) v rôznych mestách (rozhoduje výkonná rada)
4. Účasť v súťaži o Slovenského yoyo kráľa
5. Podpora na Vami organizovanej yoyo akcii, seshne alebo napríklad medzinárodnej akcii, ktorú chcete navštíviť (rozhoduje výkonná rada)
6. Možnosť aktívnej účasti na chode SYA (valné zhromaždenie, kandidatúra do funkcií vo výkonnej rade)
7. Podpora yoyo scény v Slovenskej republike (čím viac členov bude SYA mať, tým lepšie dosiahneme na dotácie alebo sponzoring pre rozvoj yoya v SR)