prihláška k registrácií

Ako sa stať doživotným členom Slovenskej yoyo asociácie?

1. Stiahnite prihlášku .pdf .docx).

2. Vyplnenú a podpísanú prihlášku doručte osobne do rúk oprávneného zástupcu SYA (na súťažiach organizovaných sya), alebo pošlite na korešpondenčnú adresu SYA (viď. kontakty). K prihláške priložte vytlačenú fotografiu o veľkosti 3,5 x 4,5 mm (šírka x výška).
V elektronickej podobe môžte poslať scan podpísanej prihlášky mailom a fotografiu vo formáte JPG max. veľkosť 5MB s menom a priezviskom pre identifikáciu.

3. SYA do 30-tich dní prihlášku schváli alebo neschváli (v tomto prípade poskytne informácie prečo nedošlo k schváleniu).

4. SYA Vám oznámi, že schválila vašu prihlášku a vyzve váz na zaplatenie registračného poplatku 9,- Euro, ktorý Vám zabezpečuje doživotné členstvo v SYA a aktívne členstvo na prvý rok v ktorom bolo rozhodnuté o registrácií. Poplatok je možné odovzdať v hotovosti a to poverenému zástupcovi SYA, alebo prevodom na účet SYA (viď. kontakty).

Ak všetky body boli splnené obdržíte členský set obsahujúci členský preukaz a aktuálne stanovy SYA.