Elektronická prihláška pre osoby staršie 15 rokov.Trvalé bydlisko*:
Foto: (povolený formát PNG a JPG, max. veľkosť 3MB

V prípade akýchkoľvek zmien povinných údajov budem v čo možno najkratšom čase informovať výkonnú radu Slovenskej yoyo asociácie (ďalej len SYA) o týchto zmenách a to písomne poštou na dole uvedenú adresu SYA alebo emailom na adresu sya@stringy.sk .
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje budú spracované pre účely vedenia evidencie členskej základne SYA v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

- Súhlasím so zasielaním informácií mailom o akciách spoluorganizovaných SYA.
- Súhlasím so zasielaním upozornení na končiace aktívne členstvo.

* Potvrdzujem že som sa oboznámil a súhlasím so stanovami, ktoré som si prečítal/a na internetových stránkach SYA, http://sya.stringy.sk/stanovy/ .

*- povinný údaj