členstvo

Členstvo v SYA je doživotné s tým, že iba Aktívny členovia môžu aktívne zasahovať do chodu SYA, súťažiť o korunu Slovenského yoyo kráľa či využívať výhody. Aktívne členstvo v SYA trvá vždy jeden kalendárny rok (od januára do decembra). Ak si chce člen obnoviť svoje aktívne členstvo musí zaplatiť členský poplatok. Tento poplatok existuje v dvoch variantoch:
a. 9,- Euro na jeden rok aktívneho členstva
b. 19,- Euro na tri roky aktívneho členstva. Tento poplatok sa platí buď hotovosťou zástupcovi SYA, alebo prevodom na účet SYA.